Senin, 02 Juli 2012

17 PUPUH (Tujuh Welas Pupuh)

Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. (Wikipedia)
Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. (Wikipedia)
 1. Pupuh Pucung
 2. Pupuh Maskumambang
 3. Pupuh Kinanti
 4. Pupuh Magatru
 5. Pupuh Balakbak
 6. Pupuh Asmarandana
 7. Pupuh Ladrang
 8. Pupuh Lambang
 9. Pupuh Mijil
10. Pupuh Jurudemung
11. Pupuh Wirangrong
12. Pupuh Gurisa
13. Pupuh Sinom
14. Pupuh Gambuh
15. Pupuh Pangkur
16. Pupuh Dangdanggula
17. Pupuh Durma

1 komentar:

  1. mhon maaf sebelumnya.. no 5-17 tambahkan link download nya dong,

    BalasHapus